Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa - Evropská unie


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/717.pdf, 4 MB
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2017/717, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1012.pdf, 826 kB
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat ("nařízení o plemenných zvířatech")

Nařízení EP a Rady - zootechnická legislativa.pdf, 1 MB
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů

Nařízení Rady (ES) č. 74/2009.pdf, 153 kB
Nařízení Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.pdf, 997 kB
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003

Nařízení Rady (ES) č. 72/2009.pdf, 217 kB
Nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007

Nařízení Komise (ES) č. 708/2008.pdf, 72 kB
Nařízení Komise (ES) č. 708/2008 ze dne 24. července 2008,kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES některým zvířatům vnímavých druhů

Nařízení Komise (ES) č. 394/2008.pdf, 154 kB
Nařízení Komise (ES) č. 394/2008, kterými se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahuje na některá vnímavé druhy zvířat ve vztahu ke katarální horečce ovcí (bluetongue)

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.pdf, 133 kB
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí

Rozhodnutí Komise 2007/684/ES.pdf, 74 kB
Rozhodnutí Komise 2007/684/ES ze dne 24. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí ve Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku, Dánsku, České republice a Spojeném království

Rozhodnutí Komise 2006/693/ES.pdf, 72 kB
Rozhodnutí Komise 2006/693/ES ze dne 13. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro přemísťování zvířat z uzavřených pásem nebo přes tato pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí

Rozhodnutí Komise 2005/393/ES.pdf, 70 kB
Rozhodnutí Komise 2005/393/ES ze dne 23. května 2005 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí a o podmínkách pro přemísťování zvířat uvnitř těchto pásem a z těchto pásem

Směrnice Rady 2000/75/ES.pdf, 797 kB
Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.pdf, 1 MB
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

Nařízení komise (ES) č. 2147/2005.pdf, 58 kB
Nařízení komise (ES) č. 2147/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

Nařízení komise (ES) č. 2342/1999.doc, 249 kB
Nařízení komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem v oblasti programu prémií

Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999.doc, 256 kB
Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.pdf, 1 MB
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce

Narízení Rady (ES) č. 1698/2005.pdf, 283 kB
Narízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000.pdf, 426 kB
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz