Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa - ČSCHMS


Metodika odchovu plemenných býků.pdf, 200 kB
Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu (schváleno Grémiem předsedů Rad PK dne 15.11.2021)

Metodika hodnocení vemen masného skotu.pdf, 913 kB
Metodika hodnocení vemen masného skotu a souvisejících znaků - manuál pro chovatele (verze 6/2021)

Stanovy ČSCHMS.pdf, 174 kB
Úplné znění stanov ČSCHMS včetně jednacího a organizačního řádu schválené členským shromážděním dne 10.9.2020. Znění je účinné od 1. října 2020 a vystupuje v platnost zapsáním do sbírky listin rejstříkového soudu.

Smlouva webKUMP.doc, 51 kB
Smlouva (objednávka) pro využívání webové aplikace webKUMP - kontrola užitkovosti masného skotu online (www.cschms.cz/kump)

Směrnice GDPR.pdf, 785 kB
Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) v podmínkách Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s.

Sazebník ČSCHMS a PK.pdf, 227 kB
Sazebník poplatků ČSCHMS a PK. Schváleno VČS dne 25.9.2019 na Skalském Dvoře (vstupuje dnes schválení).

Reklamační řád pro ZV.pdf, 90 kB
Reklamační řád podle kterého se postupuje při reklamaci rozhodnutí výběrové komise při základním výběru (verze schválená Grémiem předsedů rad PK dne 24.7.2019)

Testace SNP krok po kroku.pdf, 931 kB
Testace SNP a její financování krok po kroku aneb jak používat aplikaci www.igenetika.cz (návod pro chovatele masného skotu)

Packing list k ZO.xls, 27 kB
Tabulka pro vyplnění dodatečných informací pro vydání zootechnického osvědčení pro obchod se spermatem (požadavky uvedené v oddílu B prováděcího nařízení EU 2017/717)

Metodika KUMP.pdf, 183 kB
Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (říjen 2018)

Metodika spolehlivost plemenných hodnot.pdf, 1 MB
Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu (certifikovaná metodika)

Metodika plemenné hodnoty.pdf, 1 MB
Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu (certifikovaná metodika)

Pravidla pro obchodní činnost.pdf, 204 kB
Pravidla pro obchodní činnost při ČSCHMS schválená výborem svazu dne 14.2.2013

Přihláška k řádnému členství a do PK ČSCHMS.doc, 157 kB
Přihláška k řádnému členství v Českém svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) a do plemenných knih vedených ČSCHMS

Přihláška do PK ČSCHMS.doc, 138 kB
Přihláška do plemenné knihy/plemenných knih vedených Českým svazem chovatelů masného skotu (ČSCHMS)

Přihláška k zájmovému členství ČSCHMS.doc, 115 kB
Přihláška k zájmovému členství v Českém svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Zájmovým členem se rozumí osoba/organizace bez zvířat vedených v plemenných knihách a/nebo se zájmem o chov masného skotu

Řád svodů.pdf, 177 kB
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení skotu při trzích se zvířaty, výstavách, přehlídkách zvířat a chovatelských soutěžích organizovaných Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. a Českým svazem chovatelů masného skotu, o.s.

Připouštěcí rejstřík.pdf, 208 kB
Připouštěcí rejstřík býka v plemenitbě

Nákup býků masných plemen ze zahraničí.pdf, 190 kB
Jednoduchý návod, jak postupovat po nákupu býků masných plemen ze zahraničí

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku.pdf, 198 kB
Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu včetně obrazové přílohy a seznamu vad zevnějšku (prosinec 2006)

Smlouva KUMP.docx, 74 kB
Smlouva o provádění kontroly užitkovosti masných plemen skotu uzavřená mezi ČSCHMS a chovatelem

Žádost o vystavení POP.doc, 117 kB
Žádost o vystavení potvrzení o původu zvířat zapsaných v PK

Řád pro chov skotu.pdf, 205 kB
Řád pro chov skotu v systému bez tržní produkce mléka schválený ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 25.10.2000

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz