Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (546)
Legislativa (216)
Šlechtění (285)
Výběry býků (375)
Výstavy (324)
Zdraví (241)
Pozvánky (424)
Zajímavosti (287)
Ze svazu (512)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Závěry z jednání Grémia předsedů rad PK

18.11.2021,  Kamil Malát  

Na pondělí 15.11.2021 bylo svoláno jednání Grémia předsedů rad plemenných knih. Nosnými tématy bylo genetické hodnocení plodnosti a dílčí doplnění metodiky pro odchov plemenných býků pokud jde o svody. Na tuto možnost výběrů plemenných býků sice metodika pamatovala, ale spíše v obecné rovině. V návaznosti na záměr angusských chovatelů, kteří v druhém turnusu 2022 plánují část elitních býků odchovávaných u chovatelů formou svodů předvést a vybrat na jednom místě, byly podmínky pro svody více rozpracovány. Jedná se zejména o princip skládání výběrových komisí a také způsob přihlašování ke svodu (body 4.1. a 4.2. metodiky).

Ostatní ustanovení Metodiky pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu nejsou jinak dotčena. Nové znění metodiky je ke stažení níže. Po realizaci prvního svodu budou v případě potřeby podmínky pro svody v metodice upraveny, dále rozvedeny či zpřesněny.

Genetické hodnocení plodnosti

Kromě svodů předsedové jednotlivých rad plemenných knih dále přijali závěry týkající se nového projektu genetického hodnocení plodnosti, které je završením zhruba tříletých prací. Chovatelům byla tato činnost průběžně představována formou článků ve svazovém zpravodaji, na grémiu a pracovních skupinách či naposledy na zářijovém semináři na Skalském dvoře (viz tato videpřednáška).

Chovatelům budou nově k dispozici následující tři plemenné hodnoty:

• PH_VPO – absolutní plemenná hodnota pro věk prvního otelení
• PH_MEZ – absolutní plemenná hodnota pro první mezidobí
• RPHpd – relativní plemenná hodnota pro produkční dlouhověkost (hodnota 100 průměr)

Zde se předsedové usnesli na tom, že nové plemenné hodnoty budou chovatelům k dispozici po naprogramování rozhraní zatím jen jako součást webové aplikace webKUMP s tím, že další rozhodnutí ve spojení s dalším publikováním výsledků budou učiněna v následném období po bližším seznámení chovatelů a vyhodnocení navazujících vlivů spojených například s věkem pro první otelení atd.

Ostatní projednávaná témata

Předsedové jednotlivých rad PK dále v návaznosti na doporučení revizní komise jednomyslně přeschválili všechny závěry, které byly v minulosti přijaty na jednáních tzv. rozšířeného grémia předsedů rad plemenných knih konaných v době, kdy tento orgán nebyl ukotven ve stanovách ČSCHMS. Tímto krokem došlo k narovnání legislativního rozporu.

Během jednání byl rovněž promítán videonávod týkající se nového sledování vemen, který byl vytvořen pro snazší orientaci chovatelů. Zároveň byly diskutovány otázky spojené se systémem KUMP ve vztahu k vážení telat a termínům výpočtů atd. Tato oblast bude zpracována formou osvětového článku, který bude publikován na webu svazu a v jarním vydání svazového zpravodaje.

Související informace:

Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen (pdf soubor)
Metodika hodnocení vemen masných plemen (pdf soubor)
Videonávod ke sledování vemen v aplikaci webKUMP
Sledování vemen v praxi začíná. Zapojte se i vy!
Šlechtění na mateřskou plodnost - další ze způsobů jak si zlepšit stádo (videoprezentace)

Připojený soubor:

Hodnocení plodnosti.pdf, 317 kB
Michaela Brzáková: Genetické hodnocení plodnosti a příprava pro rutinní provoz

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz