Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (228)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (624)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa

07.12.2023
Nová pravidla pro welfare zvířat při přepravě
Evropská komise navrhla nová pravidla pro dobré životní podmínky v přepravě zvířat, dnes k tomu zveřejnila návrh nařízení (viz příloha) a vydala tiskovou zprávu. Materiál pracuje s výrazným omezením doby přepravy, teplot, při kterých je možné zvířata přepravovat, ale i zvýšením prostoru pro zvířata během transportu. Náš svaz vnímá potřebu zajištění adekvátních podmínek zvířat při přepravě, dlouhodobě ale zastává názor, aby byla účinněji vymáhána stávající pravidla namísto jejich zpřísňování. Pokud dojde ke schválení návrhu v současné podobě, lze očekávat negativní dopady do obchodování, zejména se zástavovým skotem, což může značně ohrozit celý sektor chovu skotu BTPM.
 Kamil Malát

24.10.2023
Evidence hnojení a pastvy - opomíjená povinnost
Tu a tam se setkáváme s tím, že zejména drobní zemědělci a menší farmy často nevědí o nutnosti evidence produkce výkalů a moči zvířat na pastvě. Zákon o hnojivech přitom povinnost vést evidenci hnojení ukládá všem, a to i na pasených pozemcích, na výměře větší než 20 ha. Farmářům od 200 ha pak v roce 2024 předepisuje povinnost vést elektronickou evidenci hnojení a odesílat elektronicky hlášení do centrálního úložiště (od roku 2025 nad 100 ha, od roku 2026 nad 20 ha). Mohou k tomu využít Portál farmáře, jakýkoliv jiný komerční software, ale třeba i obyčejný záznam v tabulce MS Excel. V případě kontroly zemědělec na vyžádání předá data ÚKZUZ přes Portál farmáře nebo zašle výstup ze své evidence emailem.
 Kamil Malát

10.10.2023
Pravidla pro nákup býků do eko chovů se nemění
Poslední dobou se množí dotazy od ekologicky hospodařících chovatelů masného skotu týkající se nákupu plemenných býků, kdy se dotazují, zda existuje nějaké nové omezení (či se připravuje) ohledně povinnosti eko-chovatelů zařazovat do svých stád pouze býky od producentů plemenných zvířat, kteří jsou rovněž zapojeni v systému ekologického hospodaření. Oslovili jsme proto v této věci oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství a odpověď je, že v současné době se žádná změna těchto pravidel na úrovni EU nepřipravuje.
 Kamil Malát

14.02.2023
Evidence přirozené plemenitby v novém registru
V Novém registru zvířat na Portálu farmáře je k dispozici nová verze funkcionality Evidence Přirozené Plemenitby (EPP). Stávající funkcionalita EPP v Registru zvířat bude 22. února 2023 vypnuta a bude možné evidovat přirozenou plemenitbu jen v Novém registru zvířat. Doporučujeme tedy přejít na novou EPP před tímto vypnutím. Funkcionalita EPP je v Novém registru zvířat v horní liště, tlačítko „Přirozená plemenitba“. Základní ovládání aplikace je popsáno v online nápovědě dostupné přímo v aplikaci. Převedení předchozích záznamů do nové EPP je nevratné, stáda za předchozí 3 roky (platnost stáda je ukončena po 1.1.2020) jsou zachovaná a můžete s nimi v nové EPP nadále pracovat. EPP v Novém registru zvířat nabízí vylepšené funkce.
 MZe

09.02.2023
Revize právních předpisů týkajících se přepravy zvířat
Jak jsme již avizovali v minulém roce, letos by mělo dojít k představení návrhů na úpravu právních předpisů EU týkající se dobrých životních podmínek ve vztahu k přepravě zvířat. I nadále panuje obecná shoda na tom, že by legislativa neměla být zpřísňována nebo rozšiřována, ale na bázi vědeckých poznatků zpřesňována a zejména jednotně a plně uplatňována ve všech členských státech. Stejný názor zastává i ČSCHMS, který se této otázce dlouhodobě věnuje. Portugalsko na posledním jednání na Rady na konci ledna představilo stanovisko (viz příloha), které většina zemí, včetně České republiky, podpořila.
 Kamil Malát

15.11.2022
Veřejná diskuze ke Standardu na ochranu stád
V roce 2020 byl schválen dokument týkající se standardů ochrany stád hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, který definuje základní parametry doporučené ochrany chovů (materiál ke stažení zde). Standard, sloužící primárně jako podklad pro financování optimálních preventivních opatření z veřejných prostředků, nyní prochází revizí a je otevřen k veřejnému připomínkování. Proces aktualizace se týká celého standardu a bude probíhat obvyklým způsobem veřejné a odborné oponentury. Uvítáme vaše připomínky k materiálu, ty zasílejte přímo RNDr. Jelíkové z AOPK jindriska.jelinkova@nature.cz a v kopii také na email svazu info@cschms.cz, a to nejpozději do 12.12.2022.
 Kamil Malát

15.10.2022
Omezení pro domácí porážky skotu
Od 1. října letošního roku nabyla účinnosti rozsáhlá novela veterinárního zákona. Konečné znění novely ovlivnilo také několik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na základě jednoho z nich, iniciovaného Českým svazem zpracovatelů masa, se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně bude nově vztahovat také na roční a mladší kusy (§ 21 odst. 2 zákona). Doposud se toto omezení vztahovalo na skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let (skot starší šesti let nelze při domácí porážce porazit). Zpřísnění předkladatelé zdůvodnili statistickým nárůstem počtu domácích porážek a s tím spojenou obavou, že se na trh následně dostává část masa z kusů, které neprošly povinnou veterinární prohlídkou.
 Kamil Malát

24.04.2022
Evropa chce kategorizovat velkochovy zvířat
V rámci Zelené dohody připravila Evropská komise návrh směrnice o katalogizaci chovů hospodářských zvířat. Společnosti s více než 150 dobytčími jednotkami by nově měly být označeny jako tzv. agroprůmyslové a tím spadat pod direktivu EU o průmyslových emisích od roku 2027. Chovy hospodářských zvířat byly doposud z této povinnosti vyňaty. Cílem evropské směrnice o průmyslových emisích je omezit emise skleníkových plynů a další emise z průmyslu. Společnosti, na které se směrnice vztahuje, musí používat nejlepší dostupné techniky, aby zabránily znečištění odpadů.
 Kamil Malát

16.02.2022
Pozice Evropského parlamentu k welfare
Evropský parlament požaduje jasné a jednotné provádění pravidel pro dobré životní podmínky zvířat. Ve svém usnesení uvádí, že právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat by měly být vyjasněny, aby bylo zajištěno jednotnější uplatňování ve všech členských státech. Usnesení je vyvoláno oznámením Evropské komise, že do konce roku 2023 přezkoumá legislativní rámec EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a předloží návrh na označování dobrých životních podmínek zvířat.
 Kamil Malát

21.01.2022
ČSCHMS vítá výsledek hlasování EP o přepravě zvířat
Ve čtvrtek proběhlo na půdě evropského parlamentu (EP) hlasování týkající se transportu živých zvířat. Legislativa pro převoz zvířat je předmětem debat již dlouhou dobu a bylo opakovaně avizováno, že bude podrobena revizi. Náš svaz celou problematiku dlouhodobě sleduje, řeší a upozorňuje na rizika, která by nedomyšlené, na základě emocí přijaté návrhy, mohly v praxi přinést. Dlouhodobě prosazujeme názor, že měnit pravidla jen proto, že je ostatní země nedodržují či neimplementují, je nepřijatelné. Výsledky hlasování, které ve čtvrtek EP přijal, lze považovat za rozumný konsenzus a vítězství zdravého rozumu.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Prosinec 2023
     1 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1192
z toho: 688 řádných • 492 zájmových • 12 čestných (stav k 15.11.2023)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Navštivte spřátelené weby:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz